TRUYỀN GIÁO

VÀ THÁNH THỂ

 

Suối nguồn năng lực Thần Linh

Giêsu Thánh Thể quang vinh rạng ngời

Trung tâm rao giảng cuộc đời

Lệnh truyền Chúa dạy mỗi người góp công

Mối tình bác ái mênh mông

sợi dây liên đới hiệp thông gọi mời

Giêsu , Thiên Chúa cao vời

Yêu thương quảng đại ban Lời ủi an

Tâm thân từ bỏ nát tan

Đọa đầy gian khổ lầm than giãi dầu

Khiêm nhường ẩn khuấât dài lâu

Chương trình cứu độ nhiệm mầu chứa chan

Tình yêu Thiên Chúa xoá tan

Chiến tranh chia rẽ bạo tàn bám đeo

Chữa lành bệnh tật đói nghèo…

Đức tin mở rộng tung gieo tưng bừng

Bước chân truyền giáo không dừng

Hăng say loan báo Tin Mừng mọi nơi ./.


Mục Lục