THÁNH THỂ

  LỜI CẢM TẠ

 

Tạ ơn Thánh Thể muôn đời

Giêsu Ánh Sáng mặt trời chói chang

Như Abraham vâng phục lẹ làng

Tình Yêu tự hủy sẵn sàng chết thay

Ơn thiêng Hiến Tế cao dầy

Dân Riêng thoát ách lưu đầy đất Ai

Cánh Chung bữa tiệc tương lai

Kỳ công Thiên Chúa chính Ngài dựng xây

Hồng Ân Thánh Thể là đây

Dâng lời cảm tạ đêm ngày không ngơi

Từng giây từng phút rạng ngời

Tràn lan ân sủng cho đời thế nhân /.


Mục Lục