THÁNH THỂ

LÀ MỘT HY LỄ

 

 

Giêsu Thượng Tiến toàn thiêu

Đây là Hy Lễ Tình Yêu chan hòa

Phúc lành vĩnh cửu thứ tha

Trung Gian duy nhất giữa Cha…và loài-người

“ Con Ta Sủng Aùi ” tuyệt vời

Đẹp lòng Thiên Chúa muôn lời biểu dương

Nhìn lên thánh gía soi gương

Giêsu chịu chết đau thương dập dồn

Hiến dâng Hy Lễ trường tồn

Say yêu Thánh Thể, Chúa luôn rạng ngời

Kiên trì thử thách gọi mời

Hy sinh gian khổ dẫu đời … đơn côi

Một lòng yêu Chúa mà thôi

Tôn thờ  cảm tạ  đền bồi  xin ơn.

 

 

Mục Lục