THÁNH THỂ

LÀ SỰ HIỆN DIỆN

ĐÍCH THỰC

 

Giêsu hiện diện khải hoàn

Dưới hình bánh rượu vẹn toàn vinh quang

Phục Sinh Thân Chúa vĩnh hằng

Nhiệm Mầu  Thánh Thể huy hoàng tràn lan

Bánh thiêng sức sống trao ban

Thần Lương nuôi dưỡng ủi an tâm hồn

Kho tàng ân sủng trường tồn

Chúa luôn hiện hữu đổ tuôn ơn lành

Cung nghinh, thăm viếng thực hành

Siêng năng sốt sáng nhiệt thành trung kiên

Đức tin sùng kính vững bền

Tôn thờ Thánh Thể loan truyền mọi nơi.

 

Mục Lục