THÁNH THỂ

LÀ DÂY RÀNG BUỘC ĐỨC ÁI

 

Điều Răn Mới nhất là đây

Sợi dây đức ái lòng đầy Thánh linh

Thứ tha,  nhân hậu,  an bình

Ôân nhu,  nhẫn nại,  nhiệt tình trao ban

Ẩn mình rốt hết mất tan

Khiêm nhu tấm bánh nghèo nàn

Trở thành Bánh Tế chứa chan mọi thời

Suối nguồn thánh sủng khôn vơi

Hy sinh tận hiến cao vời xiết bao

Tình Yêu Thiên Chúa dạt dào

Đền ơn đáp nghĩa làm sao cho vừa

Yêu thương tất cả không chừa

Mầu da, chủng tộc, gìa nua tuổi đời

Bơ vơ,  ruồng rẫy,  bỏ rơi

Hiệp thông phục vụ mọi người Chúa yêu.

 


Mục Lục