THÁNH THỂ

LÀ BẢO CHỨNG TƯƠNG LAI

 

Giêsu Thánh Thể ngọt ngào

Thần linh Chí Thánh  ngự  vào trong con

Tình thương lời hứa sắt son

Uống Ăn Máu Thánh chẳng còn héo hon

Trường sinh bất tử mỏi mòn

Tâm hồn vui thoả vẹn tròn thảnh thơi

Tương lai rực sáng tuyệt vời

Niềm vui hy vọng cuộc đời hiến thân

Tiệc Trời hoan lạc tràn lan

Lữ hành bổ dưỡng của ăn thiên đàng

Tin yêu Thánh Thể cao sang

Vinh quang bảo chứng vĩnh hằng vô biên./.

 


Mục Lục