THÁNH THỂ

KẾT ƯỚC

 

 

Anh em Thánh Thể cùng quyết tâm

Cam kết đi sâu đời Phúc Âm

Ra sức canh tân lại lối sống

Đơn sơ, nghèo khó, sống âm thầm

 

*

 

Dấn thân phục vụ khắp muôn nơi

Sự chết văn hoá đẩy tách rời

xây dựng văn minh tình bác ái

Vinh quang Thiên Chúa sáng đời đời.


Mục Lục