THÁNH THỂ

SỐNG THÂN TÌNH

 

Theo Thầy Chí Thánh Giê-su

Cho con vẻ đẹp muôn mầu Thần Linh

Hiển dung đồng dạng đồng hình

Trở nên bạn hữu thân tình thiết tha

Biến Hình liên kết Vượt Qua

Khổ đau thập gía chính là Phục Sinh

Tình yêu nghèo khó quang vinh

Tình yêu thánh gía khiết trinh rạng ngời

Tình yêu Thánh Thể tuyệt vời

  Giêsu rất đẹp trên trời

Giêsu đẹp ở nơi thếâ này

Giêsu tuyệt đẹp trên cây khổ hình

( St.Augustino )

Những ai theo Chúa hết mình

Đã yêu mến Chúa thân tình hay chưa ?


Mục Lục