THÁNH THỂ

TÌNH BẠN

 

 

Thầy trò ly biệt sắp chia tay

Bạn hữu tình thân yêu ngất ngây

Thầy muốn từ lâu cơn khốn khổ

Khát khao ăn lễ Vượt Qua này

*

Cầm lấy “ cử hành từng phút giây

Cùng ăn cùng uống Máu Thầy đây

Bên nhau hiện diện rạng danh Thánh

Tưởng niệm con luôn nhớ đến Thầy

**

Anh em chi thể Chúa là Đầu

Cứu Độ nhân trần thấm nhập sâu

Trong Chúa nên một khi Hiệp Lễ

Sống gần gắn bó phúc dài lâu.

 


Mục Lục