THÁNH THỂ

HIỆP THÔNG

 

 

Là tấm bánh nuôi người dương thế

Sống hiệp thông Thánh Thể kêu mời

Lắng nghe đối thoại nơi nơi

Yêu thương phục vụ cuộc đời an vui

 

*

 

Gắn liền với Chúa Kitô đúng mức

Sống Thánh Linh trí thức trưởng thành

Không ngừng thăng tiến trọn lành

Vòng tròn nhân loại đồng hành  anh em.


Mục Lục