THÁNH THỂ

HY TẾ

 

 

 

Hoàn vũ reo mừng vui hỷ hoan

Ngợi ca hồng phúc Chúa tuôn tràn

Tình yêu dâng hiến Con Hằng Hữu

Thánh ý vâng theo Cha vẹn toàn

Nhân thế bảo tồn trong vĩnh cửu

Xác hồn nuôi dưỡng chẳng hư tan

Hằng ngày hiến tế trên Bàn Thánh

Thánh Thể Thần Lương luôn phát ban


Mục Lục