THÁNH THỂ

CẦU NGUYỆN

 

 

Lặng thinh Thượng Đế, Đấng Vô Hình

Phụng vụ cử hành Chúa thấu tình

Cầu nguyện tăng sâu nguồn sức sống

Đơn sơ lại vừa thực Thần Linh

 

*

 

Tầm thường- mầu nhiệm biết là bao !

Giải thoát đời con vươn thực cao

Theo Chúa lữ hành đồng sánh bước

Dưỡng nuôi con sống mãi dồi dào

 


Mục Lục