THÁNH THỂ

TẤM BÁNH BẺ RA

 

 

TÌNH Yêu tự nguyện bao la

Hãy cầm lấy Bánh bẻ ra “ hết tình

Đây là Mình Máu” hy sinh

Trao ban trọn vẹn Thầy mình biếu không

Ta dâng hy lễ góp công

Chúa-ta nên một sống trong an hòa

Ba Ngôi hiện hữu nơi ta

Mỗi lần hiệp lễ đậm đà yêu thương

Đền Thờ kết hiệp tỏ tường

Tình yêu cao đẹp như hương thơm nồng

Sợi dây tình ái “ tinh ròng

Dọc ngang huynh đệ hiệp thông tuyệt vời

Tình yêu lễ tế cuộc đời

Bẻ tan nghiền tán cho người ta ăn.


Mục Lục