THÁNH THỂ

TÔN THỜ

 

 

Giêsu ánh sáng chói ngời

Giêsu phấn khởi vui tươi an bình

Giêsu hy vọng quang vinh

Giêsu sức sống phục sinh huy hoàng

Giêsu lương thực vĩnh hằng

Giêsu che chở áo choàng tài năng

Giêsu thân mật dịu dàng

Giêsu nền tảng vững vàng cao siêu

Giêsu ngọn lửa huyền siêu

Giêsu cội rễ tình yêu tâm hồn

Giêsu nguồn suối mát ngon

Giêsu là Chúa cho con tôn thờ.


Mục Lục