THÁNH THỂ

TRUNG TÂM

 

 

Tôn thờ bái lạy Chúa Ba Ngôi

Chúc tụng ngợi khen đến suốt đời

Vũ trụ muôn loài đồng quy hướng

Trung tâm Thánh Thể sống đời tôi

*

Thánh Thể hồng ân đến bởi trời

Nuôi con vui sống mãi không ngơi

Thần lương ban phát  tình chan chứa

Nguồn gốc phát sinh phúc tuyệt vời

**

Thánh Thể Tình Yêu, con hững hờ !

Từng giây khắc khoải Chúa mong chờ

Hy sinh từ bỏ nào đâu dám !

Phòng Tiệc Nội Tâm sống phụng thờ .

( Ý của Cha E-Ma )


Mục Lục