THÁNH THỂ

TẠ ƠN

 

 

Đấng Cứu Thế tìm vào cõi chết

Dấu ấn này con biết khắc ghi

Như muôn hạt miến thối đi

Cuộc đời tan biến thực thi cho đời

*

Cử hành Thánh giúp ta cảm nghiệm

Tham dự vào mầu nhiệm cao vời

Trở thành bạn hữu Chúa Trời

Anh em Thánh Thể ngàn đời Tạ Ơn.


Mục Lục