THÁNH THỂ

LINH ĐẠO MỚI

 

 

Nhờ nơi Thánh Thể ta khai sinh

Nguồn cội trở về Đấng tạo hình

Thụ tạo con người “ tiểu vũ trụ

Nguyện cầu tâm động thấu Thần Linh

 

*

 

Vĩnh cửu chung hoà ta với Ngài

Biến tan viên mãn sống tràn đầy

Đẩy lùi quá khứ xa ta mãi

Hướng đến tương lai vui sống hoài


Mục Lục