LỜI RU CON

 

Nhớ xưa tiếng Mẹ ru hời

Ru con vời vợi, à ơi …nhịp nhàng

Ngóng trông khôn lớn mơ màng

Thiết tha thăm thẳm dịu dàng đà lâu

Dầm dề gía lạnh biển dâu

Nhọc nhằn gánh nặng in sâu bóng hình

Tim yêu rực sáng lung linh

Mênh mông lai láng khối tình vấn vương

Bàn thờ nghi ngút khói hương

Chút lòng con thảo tình thương mỏi mòn

Cúi đầu thinh lặng héo hon

Thì thầm tiếng Mẹ ru con bên lòng.

 

Khuất Dũng