GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC

 

XƯỚNG

 

Gia đình sức sống thật phi thường

Lời Chúa gẫm suy soi dẫn đường

Đạo đức trau dồi luôn học hỏi

Tín trung luyện tập biết noi gương

Qua rồi quá khứ không lưu luyến

Hướng tới tương lai chẳng vấn vương

Hiện tại chu toàn sống hiếu – nghĩa

Gia đình nôi ấm ngập tình thương.

 

Khuất Dũng

 

HOẠ

 

Không có gia đình ” sống thất thường

Khi nơi xó chợ lúc đầu đường

Đêm về chỉ có công an hỏi

Sáng lại người nhìn tựa ngắm gương

Mái ấm gia đình ” niềm ước vọng

Ngàn sao khách sạn ” mối lo vương

Giáo Đường vắng bóng Chúa thương quá

Phố xá đông người con quá thương

 

Ns. Đình Văn

 

XƯỚNG

 

Giữ tròn hạnh phúc yêu thương nhau

Hãy cố chuyên chăm sống nguyện cầu

Trung tín, từ bi, vui nhẫn nhục

Ôân nhu, hoà thuận, mến thâm sâu

Xin đừng cam kết rồi quên lãng

Chớ xé ước giao kẻo lệ sầu

Học tập noi theo gương Thánh Thất

Gia đình có Chúa phúc bền lâu

 

Khuất Dũng

 

HỌA

 

Hạnh phúc nhà nào thương mến nhau

Gia đình tối tối vang kinh cầu

Chồng đương cơn giận lỡ lăng nhục

Vợ hãy bỏ qua đừng khắc sâu

Tiết kiệm tiêu sài không phí lãng

Dang tay rộng rãi xoá ưu sầu

Nêu gương sống đạo trong Gia Thất

Hạnh phúc gia đình bền vững lâu.

 

Ns. Đình Văn