LÀM NGƯỜI TỐT

 

Mười ba điểm nhớ ai ơi !

Giữ luôn điều độ là người tốt thay !

Không ăn đến chán, uống say

Giữ yên lặng chớ giãi bày lan man

Nói lời phải nói khi cần

Thời giờ nhất định từng lần làm đi

Quyết tâm thực hiện điều gì

Chỉ tiêu tiết kiệm kiên trì theo nhanh

Chuyên cần hữu ích việc lành

Không nên nghĩ xấu nói hành lăng nhăng

Thật thà đúng đắn nói năng

Đừng làm thiệt hại công bằng thứ tha

Yêu thương nhẫn nhục dung hoà

Tâm thân sạch sẽ, sạch nhà… mọi nơi

Lặng suy yên tĩnh tuyệt vời

Tấm lòng thanh sạch rạng ngời thiên thu

Tránh đời trác táng tối mù

Học gương Thánh Đức Giêsu khiêm nhường .

 

Khuất Dũng