CHÚC THỌ

 

Hôm nay chúc thọ thật đông

Mừng người cao tuổi qúi Ôâng, Qúi Bà

Hân hoan Khu, Phố, Phường… nhà

Tấm lòng nghĩa hiếu dâng hoa thơm nồng

Nụ cười tựa đoá bông hồng

Nhân sinh thất thập” vẫn trông oai hùng

Gặp ngày hội ngộ tưng bừng

Việc nhà việc Nước không ngừng hăng say

Chung phần góp sức dựng xây

Cho bao thế hệ sau này noi theo

Ôâng Bà giữ vững tay chèo

“ Tề gia “ vượt sóng hiểm nghèo bão dông

Quyết tâm thề hứa đồng lòng

Động viên con cháu Lạc Hồng hiếu sinh

Dấn thân trọn vẹn đời mình

Trung thành với Nước, nghĩa tình với dân.

 

 

Khuất Dũng