NGHĨA HIẾU VỚI ÔNG BÀ

 

 

Kính tôn tuổi thọ chúc muôn lời

Đạo đức lưu truyền tỏa sáng ngời

Quốc Việt quang vinh lưu bất tận

Dân Nam bất khuất mãi lâu thời

Tổ Tiên tiền bối vang xa mãi

Con cháu hậu sinh nhớ suốt đời

Tôn kính thành tâm sống “ Hiếu Nghĩa

Chúc mừng bô lão khắp nơi nơi.

 

 

Khuất Dũng