SỐNG YÊU ĐỜI

 

Sức khỏe vẫn tăng dẫu tám mươi

Dưỡng sinh môn thuốc qúa siêu vời

Khai thông bế tắc cho kinh mạch

Khí huyết lưu hành chuyển khắp người

Xã hội an hòa vui múa hát

Gia đình hạnh phúc cất vang cười

Say sưa sớm sớm chuyên ôn luyện

Tuổi thọ tăng cao càng mến đời.

 

 

 

Khuất Dũng