XUÂN

HẠNH PHÚC

 

Xuân về bừng sức sống chan hoà

Chếnh choáng hơi men tình đậm đà

Thấp thoáng mênh mông chùm cánh bướm

Ngập tràn  ngào ngạt  khóm hương hoa

Gió ơi !  lau xoá mờ u ám

Nắùng hỡi ! tràn lan sáng chói loà

Gieo vãi bình an và hạnh phúc

Người người  no thoả khắp muôn nhà.

 

Lm. Khuất Dũng, SSS