CHUNG MỘT DÂN TỘC

MỘT TẤM LÒNG

 

 

“ Một cây làm chẳng nên non

Ba cây chụm lại nên hòn núi cao “

Quê hương ruột thịt Đồng Bào

Biết ơn Tiên Tổ xiết bao vun trồng

Hãy cùng chung sức góp công

Dựng xây tích cực hòa đồng chứa chan

Dẫu đời muôn khổ gian nan

Bên nhau sánh bước vô vàn khôn ngoan

Reo vui cả Nước lan tràn

Toàn dân phấn khởi hân hoan đáp lời

Kinh doanh sản xuất đúng thời

Chăm lo xã hội người người tiến lên

“ Tương thân tương ái “ làm nền

Duy trì dân chủ vững bền dài lâu

Phát huy tình nghĩa thâm sâu

“ Xoá nghèo giảm đói” nào đâu khó gì !

An ninh triệt để thực thi

Dẹp đi tệ nạn bất kỳ nơi nao

Chỉ tiêu nghĩa vụ tự hào

Bê tông nhựa hóa nâng cao từng ngày

Gia đình hạnh phúc hương bay

“Sạch trong” Cán Bộ hăng say chuyên cần

Phong trào nghệ thuật tăng dần

Hiến thân phục vụ nhân dân đậm đà

Tuyệt vời Đời – Đạo  hài hòa

Sắt son  đoàn kết một nhà Giáo – Lương

“Văn Minh – Văn Hoá – Tình Thương”

Quyết tâm xây dựng Phố Phường phồn vinh ./.

 

Lm. Khuất Dũng, SSS