ĐẠO HIẾU

 

 

Ca dao khúc hát chứa chan

Suối Nguồn Gốc Tổ tuôn tràn muôn năm

Con ơi  ! ghi nhớ chuyên chăm

Tinh thần Đạo- Hiếu Việt Nam tinh ròng

Suốt đời con hãy khát mong

Đẹp lòng Thiên Chúa sống trong ân tình

Phúc thay ! hiếu nghĩa tôn vinh

Công thành dưỡng dục hết mình vì con

Cưu mang lo lắng…. hao mòn

Vâng lời khuyên bảo sắt son vững bền

Nguyện cầu Giỗ – Tết không quên

Chu toàn phụng dưỡng báo đền thơm danh

Chúa thương đổ xuống ơn  lành

Tấm lòng con thảo chân thành kính dâng./.

 

                              LM. KHUẤT DŨNG SSS