CÂU ĐỐI TẾT

 

 

http://truyenthongconggiao.org

1.

Kết liên Thánh Kinh Tình Yêu Chúa,

Thông hợp Tin Mừng sức sống dân.

2.

Xuân mới chan hoà trên đất nước,

Tin Mừng loan báo đến muôn dân.

3.

Đức ái Thánh Gia soi trần thế,

Lương Thần Mình Chúa dưỡng thánh nhân.

4.

Nhật khứ nhật lai ân Chủ giang,

Xuân hồi xuân tái phúc Thiên bang.

5.

Tết đến đầu năm ơn Chúa viếng,

Xuân qua mãn thọ phúc con trông.

6.

Xin Thiên Chúa xuân sang hạnh phúc,

Khấn Nữ Vương Tết tặng an bình.

7.

Thiên Chúa Hồng Ân xuân mãn túc,

Thánh Kinh Bửu huấn nhật quang hoa.

 

8.

Ngày xuân kính Chúa, bình an đến,

Năm mới thương người, thánh sủng về.

9.

Mừng xuân hỷ xả thêm công đức,

Đón Tết từ bi bớt não phiền.

10.

Đón xuân mới, rước Chúa vô nhà ở mãi,

Tiễn năm củ, đuổi quỷ đi chỗ ngoài luôn.

11.

Mình Chúa dưỡng sức dân, tâm niệm lộc thần phúc vô biên,

Thánh Kinh truyền tình Chúa, thực hành Lời Thánh xuân bất tận.

12.

Thánh Gia thi bác ái, ân tỷ xuân phong lâm hạ thổ,

Thể Huyết dưỡng nhân linh, đạo đồng húc nhật lệ trung thiên.

13.

Đức ái Thánh Gia, như hoa xuân toả hương cho trần thế,

Lương Thần Mình Chúa, tựa nắng sớm bồi sức dưỡng thánh nhân.

14.

Tình Chúa tựa ánh xuân, nhân nghĩa ấm nồng che trời đất

Ơn Trên như mứa móc, đức cao lan toả phủ thế nhân.

15.

Cha Hiển Thánh mến thương, hoàn vũ tán dương, hoàn vũ nghinh lạc hưởng

Phúc Tin Mừng hoan hỷ, mọi nhà truyền quý, mọi nhà sống an vui.

 

16.

Tứ đức duy tân, thế giới thái bình kỳ Chủ hữu

Thất ân y cựu, gia đình hoà thuân ngưỡng thiên ân.

17.

Canh tân tứ đức, thế giới thái bình Trời phù hộ,

Vững mạnh bảy ơn, gia đìng hoà thuận Chúa thông ban.

18.

Gia gia, gia thuận cảnh, tôn hiền tử hiếu tề tụng Chúa,

Hộ hộ, hộ hanh thông, quốc thái dân an cộng hoan Thiên.

19.

Nhà nhà khá giả thuận hoà, con hiền cháu hiếu, đồng tâm ca tụng Chúa,

Cửa cửa quang thông hoan hỷ, quốc thái dân an, hợp tiếng ngợi khen trời.

14.

Chân thành suy niêm kinh Môi Côi

Ơn thiêng dạt dào tuôn tuôn đổ.

Nghĩa thiết thực thi nếp gia đình

Lộc Thánh nhuần thấm tiến tiến lên.

15.

Ơn Chúa tràn đầy, Xuân mới chan hoà trên đất nước,

Lửa Trời chiếu dọi, Tin Mừng rạng tỏ khắp nhân gian.

16.

Tình Chúa tựa ánh xuân, nhân nghĩa ấm nồng che trời đất,

Ơn Trên như mứa móc, đức cao lan toả phủ thế nhân.

17.

 

Nhật Khứu nhật lai ân Chúa giáng,

Xuân hồi xuân tái phúc thiên ban.

18.

Tết đến đầu năm ơn Chúa viếng,

Xuân qua mãn thọ phúc con dâng.

19.

Liên kết Tin Mừng – Tinh Yếu Chúa,

Hiệp thông Thánh Thể – Sức Sống dân.

Lm. Stêphanô Huỳnh Trụ

Lm. GB. Nguyễn Văn Hiếu

 

- Ngày xuân kiến tạo bức tranh xuân, vươn tới đỉnh cao Chân – Thiện – Mỹ.

- Năm mới dựng xây con người mới, chói ngời gương sáng Đức – Tài – Tâm.

 

* Già mẫu mực, tâm đức nêu gương, việc đạo việc đời, truyền con cháu.

* Trẻ xông pha, nhiệt tình phấn đấu, chữ trung, chữ hiếu, học ông bà.

 

- Duy trì nề nếp, giữ vững thuần phong, nền mống gia đình bền vạn thuở.

- Tuân thủ kỷ cương, nối truyền đạo lý, lầu đai tổ quốc vững nghìn thu.

 

 

 

Lm. Stêphanô Huỳnh Trụ