CÂU ĐỐI NGÀY XUÂN

Tân niên thánh đức bao ân phúc

Xuân nhật an hoà mãi phú vinh

 

Tân Xuân Đức Hạnh Yêu Lời Chúa

Phúc Lộc Kiên Trung Sống Chứng Nhân

 

Tân niên sinh thánh đức

Vạn dân đắc nhân tâm

 

Năm Cũ Bước Qua Bao La Ân Sủng Chúa
Năm Mới Bước Lại Rộng Rãi Nghĩa Tình Người

 

Xuân Thánh Thiện Chúa Thương Gia Đình Thuận Thảo
Tết Đạo Đức Mẹ Giúp Giáo Xứ Thịnh Cường

 

Tình Chúa tựa ánh xuân, nhân nghĩa ấm nồng che trời đất
Ơn Trên như mưa móc, đức cao lan toả phủ thế nhân.

 

Nhà nhà khá giả thuận hoà, con hiền cháu hiếu, đồng tâm ca tụng Chúa
Cửa cửa quang thông hoan hỷ, quốc thái dân an, hợp tiếng ngợi khen Trời.

 

Nên hiền nên thánh nhờ tâm quyết
Dựng nghiệp dựng công cậy chí kiên.

 

Xuân Lại Đến Nhớ Mùa Xuân Trên Thiên Quốc
Tết Lại Về Mơ Tết Nhứt Trên Nước Chúa Hiển Vinh

 

Vui Tết Đến Ơn Chúa Phát Tài Phát Lộc
Mừng Xuân Sang Lộc Thánh Gặp Phước Gặp Lành

 

Mừng Xuân Vạn Sự Như Ý Chúa
Vui Tết Mọi Bề Đẹp Ý Cha

 

Xuân Về Thêm Tuổi Thêm Nhân Đức
Tết Đến Thêm Phúc Thêm Khôn Ngoan

 

Một Năm Qua Chúa Thứ Tha Bao Lỗi Lầm Thiếu Sót
Một Năm Mới Con Cám Đội Bao Hồng Ân

 

Sáng danh Thiên Chúa trời muôn sáng

Hạnh phúc nhân loài đất vạn hoa

 

( Thông Reo sưu tầm )

 


Mục Lục