CÂU ĐỐI TẾT 2014

 

 

NHỮNG CÂU ĐỐI ĐỜI

 

Đất nước phồn vinh câu chúc tết  

Gia đình hòa thuận thiệp mừng xuân

 

Chúc tết đén trăm điều như ý

Mừng Xuân sang vạn sự thành công

 

Già trẻ gái trai đều khoái Tết

Cỏ cây hoa lá cũng mừng xuân

 

Trai gái cười vui mừng đón Tết

Trẻ già hoan hỉ đón xuân sang

 

Tết trong nhà, Tết ra ngoài phố

Lộc trên trời, lộc xuống nhân gian

 

Xuân sang cội phúc sinh nhành lộc

Tết về cây đức trổ thêm hoa

 

Ngoài ngõ mừng xuân nghênh phúc lộc

Trong nhà vui Tết đón bình an

 

Tết đến gia đình vui sum họp

Xuân về con cháu hưởng bình an

 

Mai vàng nở rộ mừng năm mới

Đào hồng khoe sắc đón xuân sang

 

Cạn ly mừng năm qua đắc lộc

Nâng cốc chúc năm mới phát tài

 

Xuân đến yên vui nhờ phúc ấm

Cần kiệm sớm hôm dựng cơ đồ

 

 Cạn ly mừng năm qua đắc lộc

Nâng chén chúc năm mới phát tài

 

Mừng xuân hỉ xả thêm công đức

Đón Tết từ bi hết não phiền

 

Xuân an khang đức tài như ý

Niên thịnh vượng phúc thọ vô biên

 

Tống cựu nghinh tân mừng xuân mới

 Dân an quốc thái đón thanh bình


Đón xuân mới, Dân tộc vững tin, một lòng đoàn kết

 Mừng xuân về, Đất nước vững vàng tiếp tục vươn xa

Ngào ngạt mùi hương, dẫu tại đất người, không mất gốc,

Lung linh ánh lữa, dù xa quê cũ, chẳng quên nguồn.  

 

Tân niên tân phúc tân tri kỷ

Vạn lộc vạn tài vạn công danh

 

An khang phú quý thái thái bình

Bách lão bá niên trường trường thọ

 

Đa phúc đa thọ đa phú quý

Đắc tài đắc thọ đắc nhân tâm
  

Tân niên tân phúc tân phú quý

Tấn tài tấn lộc tấn bình an

 

 

 

NHỮNG CÂU ĐỐI ĐẠO

 

Ngày xuân kiến tạo bức tranh xuân, vươn tới đỉnh cao Chân – Thiện – Mỹ

Năm mới dựng xây con người mới, chói ngời gương sáng Đức – Tài – Tâm

 

Tích đức tu nhân thiện cả đời

Làm lành lánh dữ phúc quanh năm

 

Mở rộng lòng nhân

Vun trồng cội đức

 

Tình Chúa tựa ánh xuân, nhân nghĩa ấm nồng che trời đất

Ơn Trên như mưa móc, đức cao lan toả phủ thế nhân

 

Thiên Chúa vô tư, làm việc thiện, Xuân vui hạnh phúc

Cổ nhân chỉ dạy, biết tu thân, Tết hưởng bình an

 

Ngựa phi thịnh thế hưng nhân

Đón mừng Năm Thánh tựu nguồn Chúa Xuân

 

Ngày xuân kính Chúa, bình an đến

Năm mới thương người, thánh sủng về

 

Sự sống con người là thiêng thánh

Ân ban Thiên Chúa phải trọng tôn

 

 

Kết liên Thánh Kinh Tình Yêu Chúa . 
Thông hợp Tin Mừng sức sống dân. 

Xuân mới chan hoà trên đất nước. 
Tin Mừng loan báo đến muôn dân.

Đức ái Thánh Gia soi trần thế
Lương Thần Mình Chúa dưỡng thánh nhân.

Mình Chúa dưỡng sức dân, tâm niệm lộc thần phúc vô biên
Thánh Kinh truyền tình Chúa, thực hành Lời Thánh xuân bất tận.

Đức ái Thánh Gia, như hoa xuân toả hương cho trần thế
Lương Thần Mình Chúa, tựa nắng sớm bồi sức dưỡng thánh nhân.

Tình Chúa tựa ánh xuân, nhân nghĩa ấm nồng che trời đất
Ơn Trên như mưa móc, đức cao lan toả phủ thế nhân.

Cha Hiển Thánh mến thương, hoàn vũ tán dương, hoàn vũ nghinh lạc hưởng
Phúc Tin Mừng hoan hỷ, mọi nhà truyền quý, mọi nhà sống an vui.

Canh tân tứ đức, thế giới thái bình Trời phù hộ
Vững mạnh bảy ơn, gia đình hoà thuận Chúa thông ban.

Nhà nhà khá giả thuận hoà, con hiền cháu hiếu, đồng tâm ca tụng Chúa
Cửa cửa quang thông hoan hỷ, quốc thái dân an, hợp tiếng ngợi khen trời. 

Tết đến đầu năm ơn Chúa viếng
Xuân qua mãn thọ phúc con trông.

Ngưỡng vọng lên trời, nên hiền nên thánh nhờ tâm quyết
An sinh tại thế, dựng nghiệp dựng công cậy chí kiên.

Nên hiền nên thánh nhờ tâm quyết 
Dựng nghiệp dựng công cậy chí kiên.

 

Cộng Đoàn Đức Tin Hiệp Nhất 
Giáo Xứ Lòng Mến Thương Yêu

Sống có nghĩa nhân cùng dân nước 
Ðời giữ chung thủy với Chúa Trời

Thuở trước vững đức tin 
Ngày nay thêm lòng mến 


Thánh gia Nagiaret nêu gương sáng
Gia đình Công giáo nguyện noi theo


Thiên Chúa Ba Ngôi nguồn tình phụ tử
Cha mẹ con cái yêu thương chan hòa

Cha mẹ nêu gương sáng đức tin
Con cái thấm nhuần lòng đạo đức

Sự sống con người là thiêng thánh
Ân ban Thiên Chúa phải trọng tôn 

Thăng tiến Hôn Nhân và Gia đình
Phát triển Dân Chúa cùng Xã Hội

Giáo lý kinh nguyện hãy chuyên chăm
Đức tin lòng đạo thêm tiến triển

 

Gia đình hạnh phúc Xuân đức ái

Thế giới văn minh Tết thái bình

 

Gia đình sám hối nêu gương sáng

Giáo xứ loan truyền sống Phúc Âm

 

Sự sống con người là thiêng thánh
Ân ban Thiên Chúa phải trọng tôn 

Đại hiếu đại trung, đức trọng lưu truyền vạn cổ

Chí tình chí nghĩa, đạo cao cảm hóa thiên thu.

Phúc đức tổ tiên gieo trồng từ thuở trước

Nhân tâm con cháu bồi đắp mãi về sau.

 

Tộc tính quý tôn, vạn đại trường tồn danh kế thịnh

Tổ đường linh bái, thiên niên hằng tại đức lưu quang.

 Họ hàng tôn quý, chẳng phai mờ công danh muôn thuở

Tổ miếu linh thiêng, còn tỏa sáng phúc đức nghìn thu

 

Thượng bất phụ tiên tổ di lưu chi khánh

Hạ túc vi hậu nhân chiêm ngưỡng chí tiêu

trên chẳng phụ phúc đức tổ tiên truyền lại

Dưới đủ làm gương sáng cho con cháu noi theo.

 

Đức thừa tiên tổ thiên niên thịnh

Phúc ấm nhi tôn bách thế vinh

Nghìn năm thịnh tổ tiên xưa tích đức

Trăm đời vinh, con cháu được nhờ ơn

 

Kiến tạo gia phong tân cốt cách

Bảo tồn quốc giáo cổ tinh hoa

Dựng xây cốt cách gia phong mới

Giữ gìn tinh hoa quốc giáo xưa.)

 

Công đức lưu truyền thiên cổ niệm

Thạch bi ký giám ức niên hương

Công đức lưu truyền nghìn năm nhớ

Bia đá khắc ghi muôn thuở thơm

 

 

Phiến niệm truy tư truyền bản tộc

Bách niên hương hỏa ức tiên công.

Tấm lòng tìm hiểu về dòng họ

Trăm năm hương hỏa nhớ công xưa

 

Tổ đức cao minh tư phú ấm

Tôn thừa phụng sự thọ nhân hòa.

Phúc ấm nhớ về tổ đức sáng

Nhân hòa thờ mãi, việc cháu con

 

Tiên tổ thiên niên phù hậu duệ

Tử tôn hậu thế vọng tiền nhân.

Tổ tiên ngàn năm phò hậu duệ

Cháu con hậu thế nhớ tiền nhân

 

 

 

Thông Reo sưu tầm


 

 

 

 

 


Mục Lục