CÂU ĐỐI TẾT :

 

Tết Hồng Ân, xin trọn niềm Tin Mến

Xuân Thánh Đức, quyết chăm chỉ nguyện cầu

 

Tân niên hạnh phúc, mến thương đáo

Xuân nhật bình an, ân sủng lai

 

Lòng không Thiên Chúa: Xuân không Tết

Sống chẳng nghĩa nhân: Tết chẳng Xuân

 

Mừng Tết đến, chúc muôn điều như ý

Đón Xuân về, cầu vạn sự thành công

 

Thánh hóa gia đình trọn năm mới

Đồng tâm giáo xứ suốt tân niên

 

Đức Chúa xót thương liên vạn đại

Tin Mừng truyền bá mãi thiên thu

 

Phúc ấm gia đình nhờ Đức Chúa

Tin Mừng cứu độ được truyền rao

 

Thánh Luật, Giới Răn hằng bất biến

Hòa Bình, Công Lý mãi vẫn y nguyên

 

Suốt năm qua, Chúa thương xót thứ tha mọi tội lỗi

Trọn năm mới, con quyết tâm tín thác một Chúa Trời

 

Chiều Ba Mươi, lúc sẵn sàng tống cựu, quyết tâm chừa tội lỗi, nguyện Chúa ban ơn tha thứ

Sáng Mồng Một, khi háo hức nghinh tân, thề hứa sống nhân lành, cầu Ngài ghé mắt xót thương

 

TRẦM THIÊN THU

 


Mục Lục