HAI BÀI THƠ XUÂN

 

Cảm hứng từ câu đối :

Nguyện Thiên Chúa chúc phúc lành Năm mới

Kính Nữ Vương thương phù trợ Tân xuân

 

 

NGUYỆN Ba Ngôi thương đến con hiền

THIÊN Đàng mong đợi phúc đoàn viên

CHÚA Cả đoái hoài ban ân lộc

CHÚC Ngài hiển trị đến biên

PHÚC hạnh ngập đời xuân vạn đại

LÀNH thay ơn thánh toả bao miền

NĂM đã qua xin thác

MỚI cùng năm tháng đón ân thiêng

 

 

KÍNH mừng Mẹ đến giữa mùa xuân

NỮ Trinh vinh hiển đẹp ngần

VƯƠNG vãi phúc lành từ thượng giới

THƯƠNG người lao khổ chốn phong vân

PHÙ hộ nhân loài đường lữ thứ

TRỢ giúp hồng trần sống nghĩa nhân

TÂN niên dâng Mẹ đời kinh nguyện

XUÂN toả yêu thương sáng cõi trần

 

 

                                                     Thanh Phương

 


Tập Thơ Xuân