MỘT SỐ HÌNH ẢNH

Gặp gỡ và chia sẻ giữa các tác giả

Đêm thơ nhạc

 

Đêm thơ nhạc

 

Đêm thơ nhạc

 

Đêm thơ nhạc

***

***

Đức Giám mục Ban Mê Thuột chia sẻ

Tại đài kỷ niệm Nước Mặn, cái nôi của chữ Quốc ngữ

Trước bàn thờ Hàn Mạc Tử trong Nhà Lưu Niệm.

 

Trước mộ Hàn Mạc Tử

 

 


Các Bài Thơ Của Nhiều tác Giả