Trên cổ đeo thánh giá

Rực rỡ ánh vàng kim

Có tạo thành xa lạ

Giêsu, con kiếm tìm ?

 

Dù sáng màu mê hoặc

Không là bùa hộ thân

Xua hiểm nguy bệnh hoạn

Đáp ứng thứ con cần

 

Cũng chẳng là căn cước

Minh chứng đạo con theo

Đây : ấn tình định ước

Theo Người, dẫu cheo leo

 

Phải đâu đồ trang sức

Phân quý tiện giàu nghèo ,

Cây treo Thân chính trực

Hoà hợp người bên nhau

 

Chúa giang tay chịu khổ

Sống trọn kiếp hi sinh

Cùng bao người khốn khó

Nhọc nhằn phận mưu sinh

 

Lúc tình yêu trống vắng

Hội Thánh bị đóng đinh

Xin giúp con thẳng thắn

Yêu thánh giá quên mình

 

Chan hoà bao hãnh diện

Mang thánh giá trong đời

Mong Người luôn hiện diện

Cho tình người thêm tươi...

 

 

 

Thanh Phương