LỜI NGUYỆN CỦA LINH MỤC

NGÀY LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU

 

Lạy Chúa Giêsu,

Là linh mục con gắn bó với Thánh Tâm Chúa

Con trung thành với bổn phận, với nghĩa vụ linh mục Chúa trao ban là con thực hiện ý Chúa trong đời sống hằng ngày của con, con nên thánh theo ý Chúa muốn nơi con.

Là linh mục con được giao sứ mạng cai quản giáo dân, hướng dẫn và phân phát các mầu nhiệm cho giáo dân, con luôn cầu nguyện để hình ảnh sống động của gia đình Thánh Gia: Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Thánh cả Giuse, cũng là hình ảnh của cộng đoàn giáo xứ con được trao phó coi sóc.

Là linh mục, con phải sống an bình, trong sáng và thỏai mái cho dù những thử thách, khó khăn, đau khổ có giăng mắc trong cuộc hành trình đức tin của con.

Là linh mục, cuộc đời của con đã thuộc trọn về Chúa, con phải sống sao để Thánh Tâm Chúa luôn là nơi ẩn náu vững chắc, vĩnh cửu của con cho tới khi con được Chúa và triều thần thánh trên trời đem con về thiên đàng chiêm ngưỡng dung Nhan Chúa đời đời.

Là linh mục con chỉ làm việc, chỉ nói, chỉ sống theo ý Chúa và những khi con làm theo ý ngay lành, con tin tưởng tuyệt đối sẽ được Chúa chúc phúc.

Là linh mục, con ý thức thân phận yếu hèn, tội lỗi của con, do đó, con luôn phó thác đời con cho sự quan phòng của Chúa và cảm nghiệm sâu sa tình thương bao la của Trái Tim đầy xót thương của Chúa.

Là linh mục, con luôn phải đổi mới, phải quay về vì ý thức con người bọt bèo, nguội lạnh của con. Con tin Thánh Tâm Chúa Giêsu sẽ biến đổi con nên trong sạch và sốt sắng.

Là linh mục con phải lo phần rỗi cho chính con và các linh hồn Chúa trao phó cho con. Con ý thức và xác tín Chúa muốn con và các người được Chúa trao phó cho con phải nên trọn lành như Cha ở trên trời.

Là linh mục con luôn tôn thờ Thánh Tâm Chúa vì chỉ nơi Chúa mới có ơn cứu độ,chỉ nơi Thánh Tâm Chúa mới phát xuất các Bí Tích của Hội Thánh.

Là linh mục, con phải loan báo tình thương, đặc biệt cao rao tình yêu vô biên, tình xót thương của Thánh Tâm Chúa Giêsu.

Là linh mục con phải làm gương về việc sùng kính Thánh Tâm Chúa và loan báo cho mọi người, cho nhiều người biết Thánh Tâm Chúa là nơi nương náu vĩnh cửu cho con người.

 

Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, cuộc đời linh mục của con là một cuộc hành trình đức tin không mệt mỏi,

Đời của con như một cuộc hải hành luôn phải có la bàn và ánh sáng dọi chiếu, dẫn đường…

Cuộc đời linh mục của con phải biểu tỏ đức tin, một đức tin kiên vững, đức tin không so đo, không dè dặt, không chùn bước, đức tin của con phải vững mạnh như viên bách quản mà Chúa đã khen ngợi trong Kinh Thánh.

Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, xin cho con luôn yêu mến Thánh Tâm Chúa và dạy cho nhiều người yêu mến Thánh Tâm Chúa.

Xin cho con hiểu được Trái Tim nhân hậu và đầy tình thương xót  của Chúa đã cứu người trộm lành…

Xin Thánh Tâm Chúa Giêsu, xin cho con biết chỉ cho người tội lỗi nhận ra sự chai đá, lì lợm của họ và chỉ có Trái Tim đầy tình thương của Chúa mới biến đổi được họ.

Xin cho con và mọi người luôn biết quí trọng ngày thứ sáu đầu tháng và mọi ngày thứ sáu trong tuần vì chính Chúa đã chết trong ngày thứ sáu thánh và Trái Tim của Chúa đã mở ra để qui tụ, đón mời những tâm hồn biết ăn năn, sám hối, biết quay trở về với Chúa trong giờ sau hết.

Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, xin cho con và mọi linh mục của Chúa luôn yêu mến, giữ gìn sự dấn thân thánh thiện, sự chọn lựa đi ngược dòng đời để luôn làm chứng cho tình yêu của Thánh Tâm Chúa Giêsu vì chỉ nơi người ơn cứu độ mới chứa chan ( Copiosa apud Eum Redemptio ).

 

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi   DCCT

 


Muc Luc