Con cần Chúa

(dongten.net) 09/01/2014

Tôi chi t Thiên Chúa,

Thiên Chúa vn hin din. Vì Ngài là Thiên Chúa.

Thiên Chúa không cn tôi chng minh có Thiên Chúa.

Thiên Chúa cũng không cn k khác chng minh cho tôi biết v Thiên Chúa. Vì Thiên Chúa thì không cn chng minh.

Như mt tri không cn ai chng minh v ánh sáng cho người mù.

Như người dưới căn hm, mt tri không hin din vi đôi mt y mà thôi, mt tri vn hin din vi vũ tr.

T đó,

Ly Thượng Ðế, xin cho con biết kêu lên: Con biết con cn Ngài.

Trong các kinh Tin Tng ca thánh l, li Tin Tng Chung IV là kinh rt ít khi giáo dân nghe linh mc đc. Hu hết các thánh l ch dùng Kinh T Ơn II. Li Tin Tng Chung IV đc như sau:

Ly Cha chí thánh

là Thiên Chúa toàn năng hng hu,

chúng con t ơn Cha mi nơi, mi lúc,

tht là chính đáng, phi đo

và sinh ơn cu đ cho chúng con.

Tht ra,

Cha không cn chúng con ca tng,

nhưng được t ơn Cha li là mt hng ân cao c,

vì nhng li ca tng ca chúng con

chng thêm gì cho Cha

nhưng đem li cho chúng con ơn cu đ muôn đi,

nh Ðc Kitô, Chúa chúng con.

Vì thế hip vi các thiên thn và các thánh

chúng con ca ngi Cha muôn đi vinh hin,

và đng thanh tung hô rng:

Thánh! Thánh! Chí Thánh.

Qua li Kinh Tin Tng này, Giáo Hi ch rõ cho ta biết bn cht Thiên Chúa như thế nào.

Mt thn linh là Thượng Ðế thì không cn tiếng ca tng ca người phàm. Vì là Thượng Ðế nên li ca tng ca phàm nhân chúng ta chng thêm gì cho Ngài.

Trong ngôn ng con người, chúng ta hay nói, hãy ca tng Chúa đ Thiên Chúa được vinh danh, là li nói có th làm hiu sai lc v bn cht Thiên Chúa. Chính Sách L Roma ca Giáo Hi đã xác đnh như trên.

Vy chúng ta ch còn mt cách hiu chính xác theo Sách L Rôma là:

Ðược t ơn Chúa là hng ân cao c cho chính tôi.

Li ca tng ca chúng tôi không thêm gì cho Chúa,

nhưng đem li cho chúng tôi ơn cu đ.

T li Kinh Tin Tng trên, chúng ta hãy xin cho mình li nguyn là:

- Ly Thượng Ðế, con biết con cn Ngài.

Nhiu người nghĩ rng mình làm “vinh danh” Chúa bng li ca tng ca mình, nên khi bt mãn vi Giáo Hi thì ngng ca tng Chúa.

Có người nghĩ rng Chúa cn mình, nên khi “bt mãn” vi Chúa thì không ca tng đ Thiên Chúa b thit thòi.

Có ai c nhm mt li đ mt tri bt ánh sáng không.

Có ai xung hm ti cho mt tri thit thòi không.

Khi chúng ta hiu rõ li ca tng ca chúng ta không thêm gì cho Chúa nhưng li thêm cho chính mình. Khi chúng ta hiu rng Thiên Chúa không cn ai ca tng, nhưng ca tng Chúa li là hng ân cho chính mình thì chúng ta phi nghiêm chnh đt vn đ v nhng li ca tng ca chúng ta.

Thái độ thứ nhất: Ao ước được ca tụng.

Ly Chúa t bi và nhân hu,

Người thanh niên giàu có trong Phúc Âm đến hi Chúa đâu là con đường siêu thoát. Chúa cho anh ta mt hng ân là đến theo Chúa. Anh không mun t chi. Nhưng lòng anh quá nng n, sau cùng anh cúi mt bước đi bun ru. Rt ti nghip cho anh. Ti sao Chúa không năn n anh? Hình nh siêu bo đây là Chúa không năn n. Phi chăng vì theo Chúa là mt hng ân đem li ơn cu đ cho chính anh. Hôm nay, rt nhiu cha m phi “năn n” con cái đi l. Rt nhiu linh mc “năn n” giáo dân đến nhà th. Trong các thánh l, có rt nhiu th “năn n”. Năn n đóng tin. Năn n làm vic tông đ. Bi đâu, ly Chúa, chúng con có nhng não trng như thế. Phi chăng chúng con đã không hiu rng nhng li ca tng kia là cn thiết cho chính chúng con.

Thái độ thứ hai: Khiêm tốn trong lời ca tụng.

Vì Chúa là thn linh không cn li ca tng ca phàm nhân, nên con phi xin Chúa cho con được ca tng. Li ca phàm nhân ti li, tâm trí phàm nhân u mê, sao chúng con dám ca tng thn linh. Bi đó, được ca tng Chúa là hng ân, nên chúng con phi khiêm tn trong mi công vic tông đ. Biết đâu có linh mc hôm nay rt t hào v nhng công trình ca mình. T đó, cũng biết đâu, nhiu tín hu thy mình quan trng trong li ca tng, và vic dâng cúng. Tt c chúng con đu lm ln. Xin Chúa t bi và nhân hu thương xót chúng con.

Thái đ th ba: Ch đi được ca tng.

Ly Chúa t bi và nhân hu,

Vì li ca tng Chúa mang ơn cu cho chính chúng con, nên chúng con phi khiêm tn, ao ước và ch đi được ca tng. Nhiu ln trong Phúc Âm, Chúa gi các môn đ theo Chúa. Chúa truyn cho các ông làm vic này, vic kia. Ðy là hng ơn cao c ch không phi Chúa thiếu thn. Cái thiếu thn ca chúng con là thiếu Chúa. Cái nghèo ca chúng con là không được Chúa sai đi. Khi hiu thế, chúng con phi hnh phúc biết bao khi được Chúa kêu mi.

Ly Chúa t bi nhân hu,

Xin cho con biết lng nghe Chúa sai bo tht tha thiết, ch đi như k cp rình mi. Vì con nghèo lm nếu Chúa không sai con đi. Nếu không được ca tng Chúa con ly đâu hng ân cho hnh phúc ca con.

Bn thân mến,

Công vic mc v ca tôi là đi giúp tĩnh tâm. Có người hi tôi, Phúc Âm thì ln nào đc cũng ging nhau. Ðc mãi Cha có chán không.

Li Phúc Âm ch có vy, nhưng tùy cách nghe mà li đó khác.

Mt ln kia, vì li nói ca tôi, phút đu khai mc làm mt người bt mãn. H không mun đi tĩnh tâm. Nhưng vì b “năn n” quá, sau cùng có mt trong cui tun linh thao. Mt cui tun đến retreat house – nhà tĩnh tâm như thế, ít ra cũng hết mt trăm năm mươi đô la mt đu người. Hu hết nhng người ngi đi tĩnh tâm là không có thi gi, và tiếc tin. Hu hết cha m nói vi con cái, linh mc nói vi giáo dân là “hy sinh” dâng cho Chúa mt cui tun tĩnh tâm đ ca tng Chúa. Ði vi tôi đy không phi là hy sinh. Hy sinh là chu thit v mình cho người khác phn li. Vì cách nói ca tôi làm h bc bi.

- Thưa Cha, nếu không hy sinh, con không đến đây chiu nay được. Còn biết bao công vic nhà nếu không hy sinh làm sao b được.

H bc vi tôi, bc luôn vi nhng ai đã “năn n” h đi. Tôi không ng bui ti khai mc mà bu khí không êm chút nào, tôi c gng đưa mi người vào gi kinh ti, ri đi ng. Qua mt ngày thinh lng, ti hôm sau, trước gi kinh ti:

- Thưa cha, con xin có đôi li.

Người này ct tiếng. Ri tiếp:

- Tôi xin li anh ch em nhng gì tôi nói ti qua. Sau mt ngày thinh lng, tôi thy có mt cái gì đang xy ra nơi tâm hn tôi. Tôi chưa có bình an, chưa thy Chúa đâu, nhưng có mt chút gì đó làm tôi suy nghĩ.

Nhìn bóng đèn trên trn nhà. Tâm s vi mi người:

- Có tôi hay không, thì chiu nay bóng đèn này vn sáng. Ðâu phi thiếu tôi mà bóng đèn bt sáng đâu.

Ri quay nhìn ra sân ti:

- Tôi cũng xin li nhng ai tôi xúc phm, nhng ai đã khuyến khích tôi đi khóa linh thao này. Nếu tôi b lò sưởi ra sân đng thì tôi lnh, ch đâu phi thiếu tôi, tôi làm cho lò sưởi bt sc nóng đâu. Thiên Chúa là như vy. Tôi đến thì tôi m, tôi xa Ngài, tôi lnh, Thiên Chúa cho tôi sc m ch tôi làm sao cho Ngài thêm la nóng được.

Bn thân mến,

Sau cùng, người này đã có nhng ngày tĩnh tâm ngh ngơi vi Chúa rt đp.

Ch gì chúng ta hiu rõ và thưa vi Chúa: Ly Chúa, con biết con cn Chúa.

Riêng vi bn đang đc dòng này, không cùng tôn giáo vi tôi. Tôi cu chúc bn hãy nói:

- Ly Thượng Ðế, ly Tri Pht, con biết con cn Ngài.

Bi, đó là con đường đi rt đp ca mt phàm nhân.

Lm. NGUYN TM THƯỜNG, SJ.

Trích tp suy nim ÐƯỜNG ÐI MT MÌNH


Cầu Nguyện Tổng Quát