Lời Cầu Xin Hòa Bình Của Đức Thánh Cha Cho Syria Và Irak

Trong khuôn khổ cuộc gặp gỡ với cộng đồng Assyri – Chalde trong Nhà Thờ Thánh Simon Bar Sabbae tại Tiflis, Georgia, Đức Thánh Cha đã dâng lên Thiên Chúa một lời khẩn nguyện sau đây:

Lạy Chúa Giê-su Ki-tô,

chúng con tôn thờ Thánh Giá Chúa,

Thánh Giá ấy đã giải thoát chúng con khỏi mọi tội lỗi,

mà chúng là cội nguồn của tất cả mọi chia rẽ

và của những điều xấu xa,

chúng con công bố sự Phục Sinh của Chúa,

vì sự Phục Sinh ấy đã cứu con người

thoát khỏi tình trạng nô lệ của sự đổ vỡ và cái chết;

chúng con mong chờ sự trở lại của Chúa trong vinh quang,

vì cuộc trở lại ấy sẽ đưa vương quốc công lý, niềm vui

và hòa bình của Chúa tới sự viên mãn.

Lạy Chúa Giê-su Ki-tô,

nhờ vào cuộc vượt qua vinh quang của Chúa,

xin hãy vượt qua sự chai cứng của các tâm hồn

mà họ bị giam hãm trong sự hận thù và ích kỷ;

nhờ vào sức mạnh phát xuất từ sự Phục Sinh của Chúa,

xin hãy cứu các nạn nhân của sự bất công và bạo lực

khỏi tình trạng tuyệt vọng của họ;

nhờ vào sự trung tín với cuộc tái lâm của Chúa

xin hãy dẹp tan nền văn hóa chết chóc

và xin làm cho sự chiến thắng của sự sống được tỏa sáng.

Lạy Chúa Giê-su Ki-tô,

xin kết hợp với Thánh Giá Chúa

sự đau khổ của rất nhiều nạn nhân vô tội:

của các em nhỏ, của các cụ già

và của những Ki-tô hữu đang bị bách hại;

Xin hãy bao bọc bằng ánh sáng của buổi sáng Phục Sinh

Những người bị tổn thương cách sâu xa:

Những người bị lạm dụng,

những người bị cướp mất tự do và phẩm giá của mình;

xin cho phép tất cả những ai,

đang sống trong sự bất an,

cảm nghiệm được tính bất biến của Triều Đại Chúa:

Những người bị xua đuổi,

những người tị nạn,

những người đã đánh mất sự sống của mình.

lạy Chúa Giê-su Ki-tô,

xin hãy mở rộng cây dù của Thập Giá Chúa

trên các dân tộc đang phải sống trong chiến tranh:

để họ học biết con đường hòa giải,

con đường đối thoại và tha thứ;

xin làm cho các dân tộc

đang bị thiêu rụi bởi bom đạn,

cảm nhận được niềm vui phát xuất từ sự Phục Sinh của Chúa:

Xin hãy kéo dân tộc Irak và dân tộc Syria

Ra khỏi sự tàn phá;

Xin thâu hợp mọi con cái của Chúa đang rải rác khắp nơi

Vào trong vương quốc dịu hiền của Chúa:

xin hỗ trợ các Ki-tô hữu thuộc nhóm thiểu số

và xin ban cho họ sự hiệp nhất trong Đức Tin và Đức Ái.

Xin Đức Trinh Nữ Maria – Nữ Vương Hòa bình,

Mẹ đã đứng dưới chân Thập Giá,

xin giúp chúng con nhận lãnh được từ Con của Mẹ

ơn tha thứ các tội khiên;

Mẹ đã không bao giờ nghi ngờ

Vào cuộc chiến thắng của sự Phục Sinh,

xin hãy hỗ trợ Đức Tin

và niềm hy vọng của chúng con;

Mẹ đã hiển trị trong vinh quang

Với tư cách là Trinh Nữ Vương,

Xin dậy cho chúng con hiểu được

Triều đại của sự phục vụ

Và sự vinh quang của Đức Ái.

Amen.

ĐTC Phan-xi-cô

Lm Đa-minh Thiệu O.Cist – chuyển ngữ