BÓNG THẬP GIÁ

Suy niệm chiều thứ Sáu Thánh

 

Thứ sáu chiều buông rơi

Nắng nhạt nhòa

Mầu tím

Chiều ấy năm xưa

Mẹ đứng

Chân đồi đầy mưa rơi

 

Thập giá đây

Cô lẻ

Giữa đồi hoa dại vàng

Bầu trời chìm

Vắng vẻ

Mẹ ra về

Miên man !

 

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT


Trở Về Mục Lục Trang Cầu Nguyện | Trở Về Trang Nhà