CHÚA GIÊSU MỤC TỬ

 

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi

 

Lạy Chúa Giêsu mục tử nhân hậu,

Là linh mục con mang tin tình yêu…

Dưới con mắt nhiều người, linh mục là người có nhiều đặc quyền, đặc lợi.

Giáo dân yêu thương linh mục vì giáo xứ, giáo họ không có linh mục sẽ khô héo, tàn lụi, sẽ giống như một lồng chim không có tiếng chim kêu, giống một gia đình không có tiếng cười, tiếng khóc.

Linh mục bao giờ cũng cần thiết…

Điều đó cho chúng con hiểu rằng linh mục thật cao quí biết bao bởi vì các Ngài được

tuyển chọn giữa muôn người…

Vinh dự ấy không ai có quyền tự dành cho mình mà

phải được chọn lựa, cất nhắc như Thiên chúa đã chọn Aaron…

Linh mục là tư tế dâng lễ tạ ơn và tái diễn lại hy tế Chúa làm khi xưa trên thập giá.

Chức linh mục chính Chúa đã thiết lập trong bữa Tiệc Ly để linh mục phục vụ phép

Thánh Thể và phục vụ dân Chúa.

Xin Chúa cho chúng con những linh mục luôn cảm nghiệm sâu xa mối giây liên kết mật thiết giữa linh mục với Chúa Kitô, linh mục với Hội Thánh.

Xin cho chúng con những linh mục luôn biết yêu mến Chúa Giêsu Kitô và yêu mến Hội Thánh vì Chúa đã kêu gọi chúng con tham dự chức tư tế của Chúa để phục vụ Hội Thánh của Ngài.

Xin cho chúng con biết noi gương Chúa Kitô phục vụ dân Chúa trong chức tư tế mà Ngài đã trao ban cho chúng con qua bàn tay Đức Giám Mục.

Xin cho chúng con luôn biết hiến trọn cuộc đời của chúng con cho Chúa và phục vụ toàn vẹn, hoàn toàn nhưng không cho Chúa, cho Giáo Hội, cho cộng đoàn dân Chúa.

Xin Chúa ban cho chúng con trái tim quảng đại để chúng con không ngừng phục vụ tha nhân và quyết tâm từ bỏ mọi sự mà theo Chúa Kitô và bền đỗ với Ngài cho tới chân thập giá.

Xin cho chúng con ý thức sâu xa lời Thiên Chúa:” Con là linh mục đời đời theo phẩm hàm Melchisêđê “. Amen.


Về Trang Cầu Nguyện
Trở Về Trang Nhà