ĐỨC MARIA VÀ LINH MỤC

 

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT

 

Lạy Chúa Giêsu,

Chúa có một người mẹ tuyệt vời, cao quí.

Mẹ là mẹ của Chúa, nhưng cũng đích thực là mẹ của mỗi người chúng con.

Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã viết:” Totus Tuus “ “Tất cả thuộc về Mẹ “.

Cả triều đại Giáo Hoàng của Người có thể nói dành cho Mẹ và nhờ Mẹ…

Nhờ Mẹ, Đức Thánh Cha đã bỏ chương trình riêng của mình để làm theo chương trình của Chúa.

Người đã dậy nhân loại và đặc biệt dậy các linh mục, những người con ưu tuyển của Mẹ Maria:” Hãy sống đức tin đáp trả lại ơn gọi phục vụ cho Chúa, cho Hội Thánh, và cho giáo dân “.

Tại Nagiarét, Chúa đã sống vâng phục Mẹ và thánh Giuse: sự vâng phục ấy đã soi tỏ con đường dẫn Chúa đến đồi Calvariô.

Lạy Chúa Giêsu,

Chúa cũng mời gọi chúng con, các linh mục:” Hãy dâng hiến toàn thân cho Chúa”.

Con người của linh mục phải là con người của Thánh Thể vì Chúa đã trao ban sứ vụ thừa tác cho các linh mục lập lại hy tế thập giá cho Chúa Giêsu…

Lạy Chúa Giêsu,

Xin cho chúng con, các linh mục luôn biết mến yêu Mẹ như Chúa đã yêu thương Mẹ.

Xin cho chúng con, các linh mục luôn biết quí trọng thiên chức linh mục Chúa đã trao ban để chúng con nhiệt thành, mau mắn tiếp tục sứ mạng cứu thế của Chúa giữa trần gian này. Amen.


Về Trang Cầu Nguyện
Trở Về Trang Nhà