LỜI CẦU NGUYỆN CHO CÁC LINH MỤC

TRONG THÁNG THÁNH TÂM

 

*Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã chọn ngày 18/6 là ngày cầu nguyện thánh hoá các linh mục.

 

Lạy Chúa Giêsu nhân từ hiền hậu,

Từ miền Paray-Le-Monial, tỉnh Burgundy, Pháp Quốc, Chúa đã ban sứ điệp đầu tiên của Người cho thánh nữ Margarita Maria Alacoque ngày 27/12/1673, Chúa nói:” Trái tim nhân ái của Ta là tình yêu cho nhân thế, đặc biệt trái tim Ta muốn chia sẻ lửa yêu mến cho nhân loại qua chính con”( Margarita Maria Alacoque ).

Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã chọn ngày 18/6 làm ngày cầu nguyện thánh hoá các linh mục.

Lạy Chúa Giêsu, Mục Tử tốt lành,

Xin ban cho chúng con, các linh mục của Chúa luôn có đức tin mạnh mẽ như viên Đại Đội Trưởng trong Tin Mừng Luca 7, 1-10.

Xin ban cho chúng con, các linh mục của Chúa luôn có tâm hồn nhạy cảm, biết thương cứu người khác như người Samaritanô nhân hậu mà Tin Mừng Luca 10, 29-35 nói tới.

Xin ban cho chúng con,

các linh mục của Chúa một trái tim mở rộng, biết chạnh thương, tẩy sạch tâm hồn kẻ tội lỗi như người con hoang đàng, trở về sau nhiều ngày phung phá, chơi bời, được Cha thương đón nhận ( Lc 15, 4-7 ).

Xin ban cho chúng con, các linh mục của Chúa luôn có tâm hồn quảng đại, đi bước trước, không chờ đợi người khác đến với mình trước như Dakêu được Chúa tới nhà, nên Ông đã cải tà qui chánh và trở về với Chúa ( Lc 19, 1-10 ).

Xin ban cho chúng con, các linh mục của Chúa luôn có đôi bàn tay biết thương giúp người khác như Ông Simon người Kyrênê đã kê vai vác thánh giá cho Chúa( Mc 15, 21 ).

Xin ban cho chúng con, các linh mục của Chúa, luôn sống trọn tình yêu, tình yêu xả kỷ, tình yêu từ bỏ, tình yêu chia sẻ và tình yêu tự hiến như Chúa đã sống, đã thực hiện cho tới cùng tình yêu của Người:” Không có tình yêu nào cao vời cho bằng tình yêu của người hiến mạng sống vì người mình thương mến”( Ga 15, 13 ).

Lạy Chúa Giêsu hiền lành, nhân hậu

Chúng con, các linh mục của chúa, được Chúa thương tuyển chọn giữa muôn người, nhưng…

Chúng con ý thức thân phận yếu đuối của mình,

Chúng con chỉ là những bình sành dễ vỡ.

Được Chúa yêu mến, vỗ về, dìu dắt, nâng đỡ,

Chúng con cảm thấy an tâm, vững bước.

Xin Chúa ban Thánh Thần đổi mới chúng con, để…

Các linh mục của Chúa dù bất xứng, dù yếu đuối tội lỗi vẫn…

luôn kiên vững tin tưởng, cậy trông, phó thác vào Chúa.

Linh mục là người của Chúa,

Linh mục là Chúa Kitô khác ( Alter Christus ).

Linh mục là người của nhân loại, của muôn người.

Xin Chúa ban sức mạnh của Thần Khí Chúa để linh mục của Chúa luôn can đảm sống cho Chúa và vì mọi người.

Xin Chúa ban cho các linh mục của Chúa sự thánh thiện và lòng nhiệt thành để các linh mục của chúa luôn kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa Ba Ngôi là nguồn sự thánh thiện và tình yêu.

Lạy Chúa Giêsu hiền lành khiêm nhượng

Xin ban cho các linh mục chúng con sự hiền lành, khiêm nhượng như Chúa đã nói :” Hãy học cùng Ta vì Ta hiền lành và khiêm nhượng “.

Xin thánh hoá các linh mục của Chúa để tâm hồn các linh mục chỉ hướng về một mình Chúa.

Xin Chúa đưa các linh mục của Chúa nép vào Trái Tim Chúa vì Trái Tim của Chúa là nguồn tình yêu như dòng sông chảy đi muôn nơi với muôn vàn ngõ ngách khác nhau.

Xin Chúa giúp các linh mục của Chúa biết luôn yêu mến Đức Mẹ như Chúa luôn yêu mến Đức Mẹ.

Xin Chúa ban cho các linh mục của Chúa luôn noi gương bắt chước Đức Mẹ vì Mẹ luôn sống cho Chúa và làm theo ý Thiên Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, Mục Tử tốt lành

Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã chọn ngày 18/6 là ngày cầu nguyện thánh hóa các linh mục.

Xin cho mọi người biết cầu nguyện cho các linh mục vì các linh mục luôn cần lời cầu nguyện.

Xin cho các linh mục luôn biết đi vào chỗ vắng mà cầu nguyện vì Chúa đã luôn làm và luôn khuyến khích các môn đệ làm như Chúa.

Xin Chúa thánh hóa các linh mục như Chúa đã xin Chúa Cha thánh hiến các môn đệ:” Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ “( Ga 17,17 ).

Con xin thánh hiến chính mình con cho họ, để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến( Ga 17, 19 )

Lạy Cha chí thánh,

Xin gìn giữ các môn đệ

trong  danh Cha mà Cha đã ban cho con,

để họ nên một như chúng ta( Ga 17, 11 ).

Lạy Chúa Giêsu linh  mục,

Xin thánh hiến các linh mục của Chúa.

Xin Chúa sai Thánh Thần của Chúa để biến đổi các linh mục

trở nên những người thánh thiện theo lòng Chúa mong ước.

Lạy Cha,

Con muốn rằng con ở đâu,

thì những người Cha đã ban cho con

cũng ở đó với con,

để họ chiêm ngưỡng vinh quang của con,

vì cha đã yêu thương con

trước khi thế gian được tạo thành ( Ga 17, 24 ). Amen.

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT


Về Trang Cầu Nguyện
Trở Về Trang Nhà