CÂY THÁNH GIÁ NHIỆM MẦU

( Suy niệm và cầu nguyện ngày lễ Suy Tôn Thánh Giá )

 

Lạy Chúa Giêsu,

Câu chuyện đã xẩy ra cách đây hơn hai ngàn năm,

trên đồi cao, trên ngọn núi Can vê,

cây thánh giá đứng đó,

im lặng,

với hai cây thập tự khác.

Tin Mừng thánh Matthêu viết thế này:

“ Khi đến nơi gọi là Gôn-gô-tha, nghĩa là Đồi Sọ, chúng cho Người uống rượu pha mật đắng, nhưng Người chỉ nếm một chút mà không chịu uống. Đóng đinh Người vào thập giá xong, chúng đem áo Người ra bắt thăm mà chia nhau. Rồi chúng ngồi đó mà canh giữ Người.

Phía trên đầu Người, chúng đặt bản án xử tội Người viết rằng:” Người này là Giêsu, vua người Do Thái”. Bấy giờ, có hai tên cướp cùng bị đóng đinh với Người, một tên bên phải, một tên bên trái ( Mt 27, 32-38 ).

 

Đây là cái chết của một con người : Đức Giêsu Kitô, Đấng mang ơn cứu độ cho mọi người. Tin Mừng nhất lãm và Tin Mừng của thánh Gioan đã thuật lại biến cố Đức Giêsu Kitô chịu chết và phục sinh với tất cả chiều sâu, với tất cả lòng tin của mình.

 

Chúa Giêsu quả thực đã thể hiện lời nói yêu thương của Ngài khi diễn tả cái cuối cùng của đời mình:” Không có tình yêu nào cao vời cho bằng tình yêu của người hiến mạng sống vì người mình yêu”( Ga 15, 13 ) hoặc “ Một khi được giương cao lên khỏi mặt đất, Tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi “( Ga 12, 32 ).

 

Lạy Chúa Giêsu,

Con người đã nghĩ ra cây thánh giá với ý đen tối để lên án tử hình cho người tử tội.

 

Thánh giá là sản phẩm của con người làm ra: có nhiều thứ thánh giá với bao cái nhìn khác nhau về thập hình tự giá. Thánh giá đối với người kitô hữu chỗ nào cũng nhận ra. Thánh giá treo trong nhà thờ để thờ kính. Thánh giá trong nhà, thánh giá ngoài nghĩa địa, thánh giá trên cổ, thánh giá trên nóc đền thờ và thánh giá trong bảo tàng viện. Thánh giá bằng vàng, thánh giá bằng gỗ, bằng bạc, bằng ci-măng, và thánh giá bằng cây, bằng giấy, bằng bông vv…Mỗi con người nhìn thánh giá một cách khác nhau. Thánh giá có giá trị nhiều hay ít tùy thuộc cái nhìn của con người. Chúa Giêsu khi vác thập giá, khi dùng cái chết nhuốc hổ trên thập giá, Chúa  muốn nói rõ điều này:” Chúa không gửi thập giá cho ai “, dù Ngài đã nói về thập giá:” Nếu ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình, vác thánh giá của mình mỗi ngày mà theo  Ta”( Lc 9, 23 ). Thập giá là chính con người Chúa Giêsu. Chúa không chế, tạo ra thập tự để bắt con người phải vác. Thập giá chính là sản phẩm xấu xa của con người bầy ra để đóng đinh Chúa Giêsu. Vác thánh giá là để đi theo một con người bằng xương bằng thịt: Đức Giêsu Kitô, chứ không phải chỉ theo một cái bóng, một cái hình. Theo Đức Kitô là chấp nhận ý muốn cứu thế của Ngài. Do đó, theo Chúa, vác thập giá mà theo Ngài, người Kitô hữu không cần tìm định nghĩa về cây thập hình mà như thánh Phaolô chúng ta hãy nói:” Ước chi tôi chẳng hãnh diện về điều gì, ngoài thập giá Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta ! Nhờ thập giá Người, thế gian đã bị đóng đinh vào thập giá đối với tôi, và tôi đối với thế gian”( Gal 6, 14 ).

 

Lạy Chúa Giêsu,

Chúa đã dùng cây thánh giá để cứu độ loài người, cứu rỗi mỗi người.

Xưa, cây trái cấm mà Ađam và Eva đã lỗi phạm với Chúa mang lại sự chết cho toàn thể nhân loại. Trái cấm đã làm hư tất cả loài người.

 

Nay, cây thập giá đem lại sự sống vĩnh cửu cho nhân loại, cho con người.

Thánh giá là cây trường sinh mang lại sự sống mới cho con người, cho nhân loại, cho thế giới nhờ Đức Giêsu Kitô.

 

Như thánh Phaolô, vị tông đồ dân ngoại dù kinh qua bao nhiêu thăng trầm của cuộc sống, bao nhiêu thử thách của đời người, cuối cùng Ngài đã chọn một cây thập giá giữa muôn vàn thánh giá: Thập giá của Chúa chúng ta( Gal 6, 14 ).

 

Thánh giá của Chúa Giêsu là thập giá cứu độ.

Tin Mừng của thánh Matthêu thuật lại:” Chúng đóng đinh Người vào thập giá, rồi đem áo Người ra bắt thăm mà chia nhau, xem ai được cái gì. Lúc chúng đóng đinh

 

Người là giờ thứ ba( Mt 15, 24 )…”…Vào giờ thứ sáu, bóng tối bao phủ khắp mặt đất mãi đến giờ thứ chí. Vào giờ thứ chín, Đức Giêsu kêu lớn tiếng:”  Ê-lô-I, Ê-lô-I, la-ma-xa-bác-tha-ni !” . Nghĩa là:” Lạy Thiên Chúa, Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con ? “ Nghe vậy, một vài người đứng đó liền nói: “ Kìa hắn kêu cứu ông Ê-li-a.” Rồi có kẻ chạy đi lấy một miếng bọt biển, thấm đầy giấm, cắm vào một cây sậy, đưa lên cho Người uống mà nói:” Để xem ông Ê-li-a có đến đem hắn xuống không.” Đức Giêsu lại kêu lên một tiếng lớn, rồi tắt thở”( Mt 15, 33-36 ).

 

Cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá đem lại sự sống cho con người vì chỉ có nơi thánh giá của Chúa Giêsu, nhân loại mới được giải thoát, được sống và được sống lại ( Gal 6, 14 ). Do đó, thánh Phaolô đã xác tín mạnh mẽ:” Tôi coi mọi sự là rác rến, so với mối lợi tuyệt vời là được biết Đức Kitô “ hoặc” chúng tôi luôn mang nơi thân mình cuộc thương khó của Đức Giêsu, để sự sống của Đức Giêsu cũng được biểu lộ nơi thân mình chúng tôi”( 2co 4, 10 ).

 

Lạy Chúa Giêsu,

Chúa đã kê vai vác thánh giá đi lên núi Sọ để chết cứu rỗi nhân loại theo ý Thiên Chúa Cha.

 

Không ai vác đỡ thập giá cho Chúa dù rằng nhiều người đã mang ơn Chúa biết bao nhiêu: những kẻ được Chúa chữa lành bệnh hoạn tật nguyền, những kẻ được Chúa xua trừ ma quỉ, những kẻ được Chúa cho ăn bánh no nê, ngay cả các môn đệ của Chúa, chỉ có mình Simon người Kyrênê( Lc 23, 26 ) đã thương Chúa và vác thập giá đỡ cho Chúa Giêsu.

 

Xin cho chúng con, những Kitô hữu của Chúa, đã được Chúa thương yêu và ban nhiều hồng ân, nhưng một cách nào đó chúng con để Chúa vác thánh giá một mình ý thức mình là con của Chúa phải biết từ bỏ, hy sinh, quảng đại và can đảm như Chúa.

 

Xin cho chúng con biết ăn năn, trở về với Chúa và sẵn sàng vác thánh giá cho Chúa như ông Simon, người xứ Kyrênê, có thể chưa hưởng đặc quyền đặc lợi gì của Chúa, có thể chưa theo Chúa nhưng đã làm vui lòng Chúa và làm cho Chúa đỡ khổ.

 

Lạy Chúa, Chúa đã muốn cho Con Một Chúa chịu khổ hình thập giá để cứu chuộc loài người. Xin cho chúng con mai sau được hưởng nhờ quả phúc cây thập giá, mà ngày nay chúng con vẫn một lòng yêu mến suy tôn( Lời nguyện nhập lễ, lễ Suy Tôn Thánh Giá ).

 

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT


Trở Về Mục Lục Trang Cầu Nguyện | Trở Về Trang Nhà