LỜI CẦU NGUYỆN CHO MẬT VIỆN 2005

Lạy Cha trên trời,

chúng con là con cái Thiên Chúa, cùng đoàn kết tụ tập nơi đây,

như xưa các môn đệ đã từng tụ tập nơi Nhà Tiệc Ly,

để cầu xin Chúa Thánh Thần xuống ngự trên các Đức Hồng Y,

là những vị sẽ bước vào Cơ Mật Viện để bầu chọn

vị Tông Đồ kế nhiệm thánh Phêrô

Đại Diện Chúa Kitô nơi trần gian.

Xin Cha khai mở con tim của các Đức Hồng Y

để các ngài biết đón nhận sự khôn ngoan của Chúa Thánh Thần,

nhằm lướt thắng tất cả những phán đoán của con người thế gian,

để bầu chọn được ứng viên theo ý muốn của Cha,

để vị ấy có thể dẫn dắt Giáo Hội

vào lúc khởi đầu lịch sử của Ngàn Năm Thứ Ba này !

Chúng con cũng khẩn cầu Rất Thánh Trinh Nữ Maria,

xin Mẹ hiệp nhất lời nguyện cầu của chúng con

với những lời nguyện cầu của các Vị Tông Đồ nơi Nhà Tiệc Ly,

để chuyển cầu cho các Đức Hồng Y

trong việc bầu chọn một Đức Thánh Cha kế nhiệm Đức Gioan-Phaolô II,

theo đúng với thần khí của Chúa Thánh Thần.

Lạy Mẹ Rất Thánh, là Mẹ Thiên Chúa và Mẹ Giáo Hội,

chúng con xin tín thác dâng Cơ Mật Viện này

vào tấm lòng từ mẫu và Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ,

và dâng lên Mẹ những lời nguyện cầu này,

để được Mẹ hướng dẫn và bảo vệ chúng con,

qua việc chọn vị Tông Đồ kế nhiệm thánh Phêrô

là Đại Diện Chúa Kitô Con Mẹ,

Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.

 

Tháng 4 năm 2005

 

Muc Luc