LỜI CẦU CHO THƯỢNG HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC THẾ GIỚI KỲ 12

 

NB. Văn phòng Tổng thư ký Thượng-hội-đồng đã cho phổ biến lời kinh cầu nguyện cho khóa họp Thượng Hội Đồng Giám Mục về Lời Thiên Chúa được khai mạc vào chúa nhật hôm nay 05/10/2008 cho tới ngày 26/10/2008.

Lạy Chúa Giêsu Kitô là Đấng mà Chúa Cha đã muốn chúng con lắng nghe – như là Con Chí Ái của Ngài – xin soi sáng Hội Thánh Chúa –, để Hội Thánh chẳng còn điều gì thánh thiện hơn – là lắng nghe tiếng Chúa và bước đi theo Chúa. – Chính Chúa là Mục Tử Tối Cao và là Đấng Dẫn Dắt linh hồn chúng con. – Xin đưa mắt nhìn đến các vị Chủ Chăn của Hội Thánh –, đang họp nhau cùng với đấng đáng kính Kế Vị Thánh Phêrô trong những ngày này –, để cử hành Thượng Hội Đồng –, và thương thánh hoá các ngài trong chân lý –, củng cố các ngài trong đức tin và trong đức mến.

Lạy Chúa Giêsu Kitô –, xin hãy sai Thần Khí tình yêu và chân lý của Chúa – đến trên các Đức Giám Mục đang cử hành Thượng Hội Đồng –, và trên những ai đang trợ giúp các ngài hoàn thành nhiệm vụ –. Xin làm cho họ vững tin vào những điều Thần Khí Chúa nói với các Giáo Hội – và có khả năng để lãnh nhận những giáo huấn chân thực của Thần Khí –. Xin cho tín hữu trong các Giáo Hội của các ngài – được thanh luyện và củng cố trong tinh thần nhờ công việc họ làm –, sao cho họ luôn theo sát Tin Mừng – mà nhờ đó Chúa đã hoàn tất Ơn Cứu Độ – và xin cho họ được trở nên một của lễ sống động dâng lên Cha trên trời.

Lạy Đức Maria Trinh nữ rất thánh –, Mẹ Thiên Chúa và Mẹ Hội Thánh –, xin trợ giúp các Đức Giám Mục trong những ngày này –, như xưa Mẹ đã trợ giúp các Tông Đồ ở Nhà Tiệc Ly – và xin chuyển cầu cho các ngài bằng sự đỡ nâng từ mẫu của Mẹ –, để các ngài nuôi dưỡng tình hiệp thông huynh đệ với nhau –, vui hưởng những ngày tràn đầy an bình – và đang khi chú tâm đến các dấu chỉ thời đại –, các ngài ca tụng vẻ uy nghi của Thiên Chúa giầu lòng thương xót là Chúa của Lịch Sử –, cùng với lời tán dương và vinh quang dâng lên Ba Ngôi Cực Thánh – là Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

 


Prière pour le succès du synode

 

ROME, Dimanche 5 octobre 2008 (ZENIT.org) - Nous publions ci-dessous le texte de la prière pour le succès du synode sur la Parole de Dieu, qui s'est ouvert ce dimanche et se terminera le 26 octobre, proposée par la secrétairerie générale du synode.


PRIÈRE POUR LE SUCCÈS DU SYNODE

Seigneur Jésus Christ, que le Père nous a demandé d'écouter comme son Fils bien-aimé: illumine ton Église, afin que celle-ci n'ait rien de plus saint que d'entendre ta voix et venir à ta suite. Toi, qui es le Souverain Pasteur et Guide de nos âmes. Tourne les yeux vers les Pasteurs de l'Église, qui se réunissent ces jours-ci avec le bienheureux Successeur de Pierre pour célébrer le Synode, et daigne les sanctifier dans la vérité et les confirmer dans la foi et dans l'amour.

Seigneur Jésus Christ, envoie ton Esprit d'amour et de vérité sur les Évêques qui célèbrent le Synode et sur ceux qui les assistent dans l'accomplissement de leurs fonctions. Rends-les plus croyants en ce que l'Esprit dit aux Églises et capables de recevoir de Lui l'enseignement de la vérité. Puissent les fidèles de leurs Églises être purifiés et fortifiés en esprit par leurs travaux de manière à ce qu'ils suivent mieux l'Évangile par lequel Tu as accompli le Salut et qu'ils puissent devenir une offrande vivante au Père céleste.

Que Marie, la Très Sainte Mère de Dieu et Mère de l'Église, assiste les Évêques en ces jours-ci comme elle assista autrefois les Apôtres au Cénacle et intercède pour eux à travers son soutien maternel, afin qu'ils nourrissent la communion fraternelle entre eux, qu'ils aient la prospérité et la paix de jours sereins et, qu'en scrutant les signes des temps, ils célèbrent la majesté du Dieu de miséricorde, Seigneur de l'Histoire, à la louange et gloire de la Très Sainte Trinité, Père, Fils et Saint Esprit. Amen.

 


Mục Lục Cầu Nguyện