ON NHAN

Lay Chua xin hay nhan lay tat ca t do, tr nh, tr khon va moi y muon cua con cung nh tat ca nhng g con co va s hu. Tat ca nhng th o Chua a ban cho con. Nay con xin hoan lai cho Chua. V tat ca eu thuoc ve Chua. Xin Chua hay an bai nhng qua tang nay theo y Chua. Con ch xin Chua long thng va n Chua, v nh vay la a u cho con roi.

Ignatius of LoyolaTr Ve Muc Luc Trang Cau Nguyen | Tr Ve Trang Nha