Maria

 

 

Mẹ đã giữ Lời Chúa

trong lòng Mẹ,

không phải như ai giữ một kỷ niệm đẹp,

hay giữ đồ đạc còn dùng được,

hoặc canh giữ một khu rừng

để tránh sự điêu tàn,

hay cất giữ đồ nữ trang trong tủ

để khỏi bị cướp lấy.

 

Mẹ đã giữ Lời Chúa

như ai trông nom một em bé

để giúp em lớn lên,

như ai coi sóc một bệnh nhân

để giúp người bệnh mau lành

như ai cố giữ niềm tin vững chắc,

như ai vẫn tin cậy

dù phải chịu đau khổ.

 

Mẹ đã đón nhận Lời Chúa

để giữ Lời Ngài hằng sống

trong lòng Mẹ,

Ngôi Lời đã nhập thể

để biến đổi lòng chai đá

của mọi người trên địa cầu.

 

 

 Hiền Hòa chuyển dịch

 29-09-2003

 


Trở Về Mục Lục Trang Cầu Nguyện | Trở Về Trang Nhà