MẸ ĐỨNG ĐÓ

 

*Suy niệm về cuộc đời đau khổ của Đức Trinh Nữ Maria

 

Chiều về nắng úa vàng vàng

Nhẹ chân Mẹ bước quãng đàng xa xa

Đi mau, đi kịp về nhà

Trời buông màn xuống, chiều tà mau sương

Mẹ chùn chân lại tơ vương

Lòng chùng trĩu nặng, con thương Mẹ nhiều

Đời này, Mẹ gánh đủ điều

Con Mẹ chịu chết nắng chiều lơi buông

Ma-ri- a Mẹ Chúa Thiên Đường

Mẹ ơi, Mẹ đứng giáo đường lặng im.

 

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT

28-4-2003


Về Trang Cầu Nguyện
Trở Về Trang Nhà