SỰ HIỆP THÔNG

 

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT

 

Lạy Chúa Giêsu,

Là linh mục, con sống tình hiệp thông…

Hiệp thông với Chúa, với Giáo Hội, với Đức Giáo Hoàng, với Đức Giám Mục và với toàn thể cộng đồng dân Chúa…

Con cảm nghiệm sâu xa:” Ngoài Chúa, chúng con không thể làm gì được, chúng con không thể tự cứu rỗi “.

Là linh mục, con phải mang tin tình yêu mà…

Tình yêu chỉ có thể có được khi con người liên kết, sống hiệp nhất với nhau như cây nho, mọi cành phải gắn bó vào thân của nó.

Nhành sẽ héo, sẽ tàn lụi nếu cành xa lìa thân nho vì nhựa nguyên sẽ không thể luân chuyển được…

Lạy Chúa Giêsu,

Xin cho chúng con những linh mục của chúa luôn biết sống tình hiệp thông.

Xin cho chúng con luôn cảm nhận tình yêu của Chúa vì

có cảm nhận tình yêu của Chúa, chúng con mới thông ban tình yêu ấy cho người khác được.

Xin cho chúng con các linh mục của Chúa biết quên hạnh phúc của mình mà nghĩ tới hạnh phúc của kẻ khác vì

chúng con là những người mang sứ điệp yêu thương của Chúa và phải trở nên nhân chứng cho Chúa trong công cuộc loan báo Tin mừng. Amen.


Về Trang Cầu Nguyện
Trở Về Trang Nhà