NAM S MNG

 

 

Mot Mng Chua song lai vinh quang

Hoi Thanh vang ca khuc khai hoan

Nguyen bc cung Ngai ra khoi mo

Song i nhan chng tham han hoan.

 

 

Hai Mng ngay Chua a len Tri

Gieo nguon an thanh toa ngan ni

Nguyen mai cung tri cao gan bo

Khong quyen h danh lan mong i .

 

 

Ba Mng Than Kh Chua hien linh

Bay Nguon an thanh ngap an tnh

oan sung gop phan xay Hoi Thanh

Nguyen i luon vng bc kien trinh .

 

 

Bon Mng Chua on Me len cao

Coi tri bng sang, at xon xao

Song chet nguyen cung i vi Me

Hong tran vi nhe van sau au .

 

 

Nam Mng tc hieu Me : N Vng

Mot i ti ep toa muon hng

Nguyen se cung ngi yeu Chua mai

Ngan sau chung hng v thien ng .

 

 

Thanh Phng

 


Tr Ve Muc Luc Trang Cau Nguyen | Tr Ve Trang Nha