TIN MỪNG PHỤC SINH

(Cv 17, 18)

 

 

 

Lạy Cha!
Mọi đau khổ sẽ trở nên vô ích,
mọi hy sinh sẽ trở thành vô dụng
nếu đau khổ không đưa tới vinh quang,
và hy sinh không đưa tới vinh thắng.

Cũng vậy, cái chết sẽ là một xúc phạm lớn,
nếu nó không phải là điều kiện
để đưa tới cuộc sống hiển dung.

Đời người sẽ là một vô nghĩa,
nếu mọi nỗ lực vượt qua không có đích điểm.

Chính vì vậy mà niềm hy vọng của chúng con
phát sinh từ chính Thập giá Đức Kitô,
là bằng chứng sâu nhiệm
và là sự khôn ngoan thượng trí
của Thiên Chúa giàu lòng thương xót,
Đấng đảm bảo sự sống đời đời cho những ai tin.

Thế nên con thực sự vui mừng
trong những đau thương và khốn khó,
mà mình cùng chịu với Đức Kitô,
cùng chết và cùng được mai táng với Ngài,
để cùng được sống lại và hưởng phúc vinh quang.

Lạy Đức Kitô Phục Sinh!
Ngài là Đường để con bước đi,
là Sự Thật để con tín thác,
là Sự Sống để con no thỏa,
và là Điểm Hẹn để con được hạnh ngộ.

Tin vào sự phục sinh của Chúa
chính là tin vào sự phục sinh của con.

Xin cho con đừng quản ngại bước theo Chúa;
đừng nao núng dấn thân cho Sự Thật;
đừng sợ sệt chết đi cho Sự Sống;
đừng dừng lại trước khi tới Điểm Hẹn.

Xin cho con cảm nhận được
niềm vui Phục Sinh của Chúa đang bừng lên
trong chính linh hồn và thân xác con,

Xin cho con cảm nghiệm sâu xa
sức sống Phục Sinh của Chúa,
đang luân chuyển trong từng biến cố,
đang sinh động trong từng quan hệ,
đang thấm nhập vào mọi hoạt động,
và đang biến đổi đời sống nhân loại hôm nay.

Xin cho con mạnh dạn loan báo 
Tin Mừng Phục Sinh, cũng chính là Tin Mừng Cứu Độ
cho mọi người chung quanh con. Amen.

 

Lm. Thái Nguyên


Cầu Nguyện Tổng Quát