THÁNH THẦN

 

“Như những nguời con biết vâng phục, anh em đừng chiều theo

 những đam mê trước kia, lúc anh em còn mê muội”

 (Ep 1,14)

 

Lạy Chúa Thánh Thần!

Ngài là Tình Yêu thông hiệp giữa Chúa Cha và Chúa Con,

là tình yêu liên kết giữa con người với Thiên Chúa.

 

Đời sống thiêng liêng của con

đời sống của Chúa trong con,

đời sống của con trong Chúa.

 

Xin cho con luôn trong tâm thế sẵn sàng

để buông mình theo ân sủng,

để hành động theo sự soi sáng và thúc đẩy của Chúa.

 

Xin cho con được ở trong Chúa,

để con sống vì tình yêu, để con yêu vì cuộc sống,

biết yêu những gì tốt đẹp, biết ghét những gì xấu xa.

biết vượt qua những gì tăm tối,

biết khai đường mở lối vươn lên.

 

Xin cho con biết đưa tình yêu vào cuộc sống,

biết đưa cuộc sống vào tình yêu,

để từng giây phút con yêu làm nên cuộc đời con sống,

hòa nhập cả hai nên một: sống là yêu, yêu là sống.

 

Vì con hiểu rằng, Thiên Chúa Hằng Sống,

cũng chính là Thiên Chúa Tình Yêu.

Xin cho con biết lắng nghe Chúa

để Chúa làm chủ và thánh hóa bản thân,

trong từng điều con nghĩ, từng lời con nói,

từng việc con làm, từng người con gặp.

 

Xin tình yêu Chúa bao phủ trái tim con,

để mọi sự phát xuất đều do tình yêu Chúa,

không làm gì mà không phải bởi tình yêu.

 

Cuối cùng,

xin Chúa ban cho nhân loại chúng con

một lễ Hiện Xuống mới,

một biến cố ân sủng toàn cầu,

để mọi người được liên kết thấu hiểu nhau,

không còn chia cắt và tranh chấp oán hờn,

không còn bạo lực và cơ cầu cùng khốn

để thuận hòa và an vui tràn khắp chốn,

để yêu thương và hợp nhất tỏa muôn nơi.

 

Amen.

 

Lm. Thái Nguyên


Cầu Nguyện Tổng Quát